Należę do PZPN-u

-1

Picie do tak zwanego zgona (Polski związek picia na umór)

-Pijemy coś dzisiaj
-No kurwa należę do PZPN-u
-Eluwina No proste
Wizerunek miasta