Na luziku fiku miku FĄ FĄ

-8

cytat z filmu "Na układy nie ma rady", określenie podrywu.

- I co startowałeś coś do tej świni?
- No wiesz bracie ja na luziku fiku miku fą fą
Wizerunek miasta