Moherowa młodzież

-1

Młodzi ludzie wywodzący się z hermetycznego kręgu religijnego z pogranicza fanatyzmu, którzy stawiają wiarę na pierwszym miejscu w swoim życiu, zatracając przez to kontakt z rzeczywistością, zdolność do samodzielnego myślenia i rozsądnej oceny świata.

- Patrz, za oknem widać krzyż. Jakie to piękne!!!
- O stara, ale z ciebie moherowa młodzież.
Wizerunek miasta