Mniejsze zło

-8

Jest wyborca platformy obywatelskiej ( koalicji obywatelskiej ). Twierdzi, że nie jest za pis-em, ani za po. Kończy się, że głosuje na platformę obywatelską.

Nie jestem ani za nimi i tymi , ale głosuje na mniejsze zło
Wizerunek miasta