Mitować

-8

Mitować, spotykać się na micie (Google Meet), spotykać się bez kontaktu fizycznego, w ramach wideokonferencji, poprzez wykorzystanie narzędzi online

Masz dzisiaj spotkanie w biurze?
Nie, spotykamy się na micie.
Wizerunek miasta