Mieszanka Krakowska

2

inaczej mieszanina różnych alkoholi, np. wóda, nalewka starego, piwsko itp.

- Czemu Tomek siedzi w krzakach?
- Robił Mieszankę Krakowską, to teraz bełta.
Wizerunek miasta