Masowanie Żółwia

-4

Inne określenie masturbacji

-Piotrek wyłaź z tej łazienki
-Nie mogę masuję żółwia
Wizerunek miasta