Masować Mirosławka

9

Inaczej Masturbować się

-Stary, co ty tam robisz?
-Masuje Mirosławka.
-Jesteś obrzydliwy.
Wizerunek miasta