Mama cie nie kocha, a ojciec tylko w nocy

35

Pocisk na kogoś, kto przed chwilą nas obraził. Z czasów zanim jeszcze była "twoja stara"

- Ty patrz to te lesby idą!?
- No. Wczoraj widziałem, jak się całowały przed klatką
- Spadajcie
- Mama was nie kocha, a ojciec tylko w nocy
Wizerunek miasta