Makulo

6

Gówno z cebulą. Używany poprawnie zwrot ”makulo” występuje w przypadku totalnej niewiedzy na temat potrawy podanej do stołu. Podobne słowa to: gargoły lub co gar wysra.

- Co dzisiaj na obiad?
- Makulo
Wizerunek miasta