Makintos

-3

Określenie najwyżej postawionego członka gangu bądź squadu.

Pytałeś Makintosa?

Masz przejebane u Makintosa
Wizerunek miasta