MZPDK

10

My zawsze palimy do końca - dewiza stosowana przez palaczy marihuany, zachęcająca resztę towarzyszy do dopalenia pozostałej części tematu.

- Stary, nie dam rady wziąć kolejnego bucha...
- Dawaj, mzpdk.
Wizerunek miasta