MTU

-6

Mtu to skrót od słów "Mordo to ubite" chodzi o zbite topy marihuany

-Ej ziomek co tak mało tego?
- mordzio MTU
Wizerunek miasta