L'ka

3

Potoczna nazwa na radiowóz.

-Gdzie Maciej?
-Siedzi w L'ce.
Wizerunek miasta