Leszcz barowy

4

określenie ośmieszajace,ktoś niezaradny. Powstało ok. 1981 r. w Technikum Kolejowym w Warszawie.

Wizerunek miasta