Lepnica

9

Sraczka, rozwolnienie

Lepnica mnie dopadła
Odwieczne problemy ludzkości
Wizerunek miasta