Legobot

-7

Znaturalizowany rzeczownik od "LGBT" - osoba należąca do mniejszości seksualnej/tożsamościowej ogółem; niepejoratywne

- "Wczoraj był marsz legobotów"
- "Kogo...? A, dobra xd No ja tym razem nie byłem"
Wizerunek miasta