Legansijsko

4

Określenie używane w sytuacji, w której ktoś zrobi jakąś dobrą albo wyjątkową rzecz.

-On jest na spawnie debilu meliniarski.
-Strzelam.
-Ale żeś legansisjko załadował strzały, umarł na hita.
- Wiem, dzięki torro
Wizerunek miasta