Lecieć w grzyba

25

Podawać błędne odpowiedzi

E marek co w pierwszym zadaniu
Chyba A
Ta nie leć w grzyba
Wizerunek miasta