LOTR

1

Skrót od nazwy książki lub film pt. Lord Of The Rings, czyli Władca Pierścieni.

- Wiem, kto to jest Gimli, czytałem LOTR'a.
Wizerunek miasta