Kutaz

-6

Kutaz- czyli kutas, penis

-Znasz Kubę z 1a L.O
-Tak znam, Kutaz z niego
Wizerunek miasta