Kurwiflak

-7

Jest to wulgarne określenie na osobę, która zdecydowanie postradała zmysły. Można zamiennie używać z ,,skurwysyn".

-(...) praktycznie jesteśmy rodziną.
-Słuchaj no. Od bycia rodziną dzielą nas lata świetlne. Kumasz kurwiflaku?
Wizerunek miasta