Kuc ujemny

2

Określenie oznaczające osobę, która nie potrafi bądź nie wie, jak wykonać jakąś potrzebną jej czynność. Często stosowane autoironicznie. Fraza wywodząca się z czanmowy, początkowo obecna głównie na polskich imageboardach, z czasem rozpowszechniona przez "lurkujących" przypadkowych użytkowników Karachana, Vichana i podobnych stron.

- Nk jak into hackowanie bo kuc ujemny here
Wizerunek miasta