Krowa Kamińskiego

8

Rzecz lub czyn służący do zmanipulowania innych i przedstawienia faktów na swoją korzyść, która w rzeczywistości przedstawia zupełnie coś innego.

Krowa Kamińskiego
8

Czyn o wyjątkowo podłym charakterze, oparty na nieprawdziwych przesłankach.

- Franek obiecał dziadkowi góry złota, a przećpał wszystkie jego
oszczędności
- Ale krowa kamińskiego
Wizerunek miasta