Krater

-9

Osoba mająca popalone styki, potrącona pamięć przez częste palenie marihuany, często popełnia błędy w swoich wypowiedziach.

-Co zamawiamy?
-Na wynos.
-A mosz krater...
Wizerunek miasta