Kotłownia

4

Palarnia. Często jednak pojęcie to dotyczy prowizorycznych palarni niespełniającej przepisów prawa, stąd też nieoficjalnie tworzonych w przeznaczonych wyłącznie dla dla osób upoważnionych pomieszczeniach w budynkach urzędów, szkół, przedsiębiorstw, szpitali itp.

- Szukam go już 10 minut, nie wiesz, gdzie on może być?
- Poczekaj chwilę, w kotłowni pewnie siedzi.
Wizerunek miasta