Kosmita

19

Aspołeczny osobnik o śmiesznym wyglądzie, często posiadający tzw. dziewiczy wąsik, stroniący od alkoholu, papierosów, wszelkiego rodzaju używek, obcowania z płcią przeciwną, a także sportu. Nie bywają na domówkach, a sylwestra spędzają z polsatem. Określany również mianem ogórka, lub też surowego hot-doga.

- Podobno byłeś ostatnio na piwie z Pawłoskim
- Nie, co ty, to kosmita.
Wizerunek miasta