Koroniarz

14

Określenie Polaka z Korony, czyli terenu dzisiejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Używane przez Polaków z Kresów (Litwy, Ukrainy i Białorusi) w stosunku do Polaków z Polski.

— Kresowiaku! Jesteśmy jednym Narodem ponad granicami!
— Wiem, Koroniarze i Kresowiacy to jedność!
Wizerunek miasta