Korbić

-9

Słowo potocznie używane jako zamiennik słowa "kminić". Chodzi o rozkarbianie jakiegoś kminionka na miejscówce.

- Ty, korbimy coś dzisiaj?
- No można coś rozkorbić.

- Można korbić... z kimś albo... z czymś!
Wizerunek miasta