Kontem pluje

-3

nie obchodzi mnie to wrr

Kontem pluje na ten sprawdzianik
Wizerunek miasta