Kompas

-22

Komputer, także komputer przenośny.

- Ej, dasz mi zagrać na swoim kompasie?
- Ok. Masz!
Wizerunek miasta