Kom

-8

Skrót od komórka - czyli fachowo telefon komórkowy.

- Fajnego koma sobie kupiłeś, ile taki stoi?
Wizerunek miasta