Kolos

38

W znaczeniu potocznym kolokwium, czyli rodzaj kartkówki, sprawdzianu z odbytych (lub nie) zajęć na studiach.

- Wyjdziesz na bronxa?
- Nie mam czasu. Jutro mam kolosa.
Wizerunek miasta