Kolesiana

-6

Nauczycielka, żeńska forma ,,kolesia”

- Było coś zadane z majcy?
- Nie, nie było lekcji ostatnio, bo kolesiana nie przyszła.
Wizerunek miasta