Knagens

8

Męski członek, penis, prącie lub pała.

"Widziałeś? Jackowi znowu było widać knagensa..."
Wizerunek miasta