Kminić bryłe

7

Rozumieć coś.

-Nie lubię ich
-Kminie bryłe
Wizerunek miasta