Kisić się za fajerą

-2

Gotować, stać przy garkach

Ehhh nie lubię kisić się pilnując fajery
Wizerunek miasta