Kiprować

-13

Podnosić przód pojazdu, oderwać przednie koła od ziemi

-Patrz Mariusz drzewo będzie ciągnął
-no, ale kipruje
Wizerunek miasta