Kijana

-6

Określenie na wóz operacyjny polskiej policji

Wizerunek miasta