Kiecol

19

Ksiądz. Określenie pochodzi od kiecki zwanej sutanną, którą ksiądz nosi.

- Wierzę w Boga, a nie w księży.
- Ja też nie lubię kiecoli.
Wizerunek miasta