Kicny

264

Określenie ruchliwego królika lub zająca który często kica. Oznaka że zwierzak jest zdrowy i szczęśliwy.

Zuźka jest ostatnio bardzo kicna, skacze jak szalona.
Wizerunek miasta