Kesz

24

Słowo to oznacza w slangu młodzieżowym pieniądze.

- Idziem coś chlusnąć?
- Chętnie, ale Ty stawiasz, bo ja nie mam keszu.
Wizerunek miasta