Kerfuś

35

Robot sprzedażowy sieci Carrefour o wyglądzie kota, powstało z nim wiele memów, również o tematyce erotycznej

Boże daj siłę, aby nie wyruchać kerfusia
Wizerunek miasta