Kejdżej

-5

Fonetyczny zapis skrótu KJ, pochodzącego od nazwy bydgoskiego piwa marki Kujawiak.

Osoba numer jeden: Ej, kup skrzynkę kejdżejów na tą imprezę.
Osoba numer dwa: Joo...(element charakterystyczny gwary używanej w Toruniu).
Wizerunek miasta