Katopatoświr

4

Osoba odchylająca się od ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad z powodu jej fanatyzmu religijnego.

- Słyszałeś że Michał pobił ostatnio jakiegoś Muzułmanina?
- Tak, ale z niego katopatoświt.
Wizerunek miasta