Katastrofa nuklearna

1

Wielki problem, bardzo trudna sytuacja, niezmiernie niefortunny wypadek.

— Woda mi się rozszczelniła i zalało mi wszystkie zeszyty!
Katastrofa nuklearna!
Wizerunek miasta