Karlik

8

człowiek z marginesu społecznego, mocno ograniczony umysłowo, którego postępowanie uważa się niemoralne i oburzące

A: Twoja stara pierze w rzece ziom! Haha
B: A Twoja stara to Karlik!!!
A: Ej myślałem, że żartujemy :(
Wizerunek miasta