KKS

-7

Skrót - Kolejowy Klub Sportowy, czyli KKS Lech Poznań, Kolejorz.

Wizerunek miasta