1. Jo żeh dzisioj chloł piwsko

  Upvote 1 Downvote
  Tak wieśniaki komunikują że pili piwo
  - J O Ż E H D Z I S I O J C H L O Ł P I W S K O
  Autor: ZWK
  Data dodania: 2018-03-13
  Zgłoś do usunięcia
  Podaj powód zgłoszenia: W przypadku poważnego naruszenia regulaminu proszę wysłać zgłoszenie na adres: kontakt@miejski.pl