Jeco Rype

-7

Zawołanie ludowe na różnego typu posiłek.

A: Władek Choć do domu Jeco Rype.
B: Idę.
Wizerunek miasta